architektonická štúdia

Je základným a počiatočným projektom pri tvorbe návrhu budúcej stavby. Účelom štúdie je zachytiť hlavnú myšlienku a predstavu investora o budúcej stavbe a jej premietnutie do priestorovej podoby.  Príprava štúdie je zameraná na optimálne riešenie priestoru a hmoty v súvislosti s dispozičnými, architektonickými, výtvarnými, urbanistickými, interiérovými, konštrukčnými a materiálovými nárokmi na stavbu. Výsledkom štúdie by mala byť jasná predstava klienta o budúcej stavbe. Zároveň odporúčame vypracovať k štúdii aj výkaz výmer (rozpočet stavby), ktorý poskytne investorovi predstavu o nákladovej stránke plánovanej stavby.

Cena za architektonickú štúdiu

Základná architektonická štúdia

Je určená pre klienta s dostatočnou dávkou predstavivosti. Všetky výstupy sú ponúkané v 2D prevedení, čo však neuberá na kvalite štúdie.

Projekt je dodávný v rozsahu:

 • elektronický výstup vo formáte pdf
 • situácia osadenia stavby
 • pôdorysy podlaží
 • schematický rez
 • pohľady v 2D

od 10€ / m2 úžitkovej plochy

Kompletná architektonická štúdia

Je vhodnou alternatívou pre klienta, ktorý chce vidieť svoju stavbu vo farebnom 3D prevedení ešte pred samotnou realizáciou. Súčasťou štúdie je 3D vizualizácia, ktorou Vám ukážeme podobu vysnívanej stavby.

Projekt je dodávaný v rozsahu:

 • elektronický výstup vo formáte pdf
 • vytlačený elaborát vo formáte A3
 • situácia osadenia stavby
 • pôdorysy podlaží
 • schematický rez
 • pohľady v 2D
 • sprievodná správa
 • vizualizácia z exteriéru – tri exteriérové pohľady v 3D zobrazení (jpeg, png)
 • vypracovanie materiálových variant podľa požiadaviek klienta (1x v cene štúdie)

od 15€/ m2 úžitkovej plochy